ἀγαυός

ἀγαυός
Grammatical information: adj.
Meaning: `admirable, noble' (Il.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Acc. to Schwyzer IF 30, 430ff., Aeolic = ἀγα-Ϝός; perhaps to ἄγαμαι. Ruijgh Lingua 25, 1970, proposes expressive gemination of the F. But a (IE or Greek) suffix -u̯o- is doubtful (Chantr. Form. 124: "le suffixe était mort en grec"); so perhaps the word is Pre-Greek. Differently Curtius 172, Solmsen KZ 29, 111, Burger REIE 1, 447ff.
Page in Frisk: 1,7

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αγαυός — ἀγαυός, ή, όν (Α) 1. ένδοξος, ευγενής στην καταγωγή 2. (για πράγματα) εξαίρετος, λαμπρός. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λέξη πρέπει να συνδέεται με το ἄγαμαι. Προέρχεται πιθ. από τύπο ἀγα Fός (Schwyzer), το δε υ (ἀγαυός) οφείλεται στον αιολικό φωνηεντισμό] …   Dictionary of Greek

 • Ἀγαυός — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυός — illustrious masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυά — ἀγαυός illustrious neut nom/voc/acc pl ἀγαυά̱ , ἀγαυός illustrious fem nom/voc/acc dual ἀγαυά̱ , ἀγαυός illustrious fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυοτάτων — ἀγαυός illustrious fem gen superl pl ἀγαυός illustrious masc/neut gen superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυῶν — ἀγαυός illustrious fem gen pl ἀγαυός illustrious masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυόν — ἀγαυός illustrious masc acc sg ἀγαυός illustrious neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυότατον — ἀγαυός illustrious masc acc superl sg ἀγαυός illustrious neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυαῖς — ἀγαυός illustrious fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυαί — ἀγαυός illustrious fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγαυοτάτη — ἀγαυός illustrious fem nom/voc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.